Bio

JMÉNO: Natalie Chalcarzová
TITUL: MgA.
ROK NAROZENÍ: 1982
BYDLIŠTĚ: Dřevařská 17, 602 00 Brno
E-MAIL: n.chalcarzova@email.cz
TELEFÓN: +420 724 079 776
VZDĚLÁNÍ: 2002 – 2008 Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno,
Ateliér sochařství 1 (vedoucí ateliéru prof. ak. soch. Michal Gabriel), afs.ffa.vutbr.cz
1998 – 2002 Střední umělecká škola, Poděbradova 33, 701 00 Ostrava,
obor: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, www.sus-ostrava.cz
PEDAGOGICKÁ ČINNOST: 2008 – dosud Ústav architektury, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, výuka předmětů výtvarné tvorby, arc.fce.vutbr.cz
PRAXE: 2004 – 2012 Waller – Matějíček, ateliér uměleckého lití, www.umelecke-liti.cz
SOUTĚŽE: 2019 druhé místo za návrh Masarykův kruh demokracie v soutěži “Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích”, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
2015 první místo za návrh expozice Fiat lux v soutěži “Expozice pro kraj Vysočina na světové výstavě EXPO 2015”,
spoluautoři Ing. arch. Václav Kocián a Ing. arch. Michal Kotlas
2014 třetí místo za návrh Ivančena v soutěži “Rekonstrukce skautské mohyly Ivančena a jejího okolí”, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
2014 první místo za návrh Rozhledna Kelčský Javorník v soutěži “Dřevěná stavba roku”,
spoluautoři B620 architekti, Ing. arch. Jiří Bůžek, Ing. arch. Josef Žufánek
2013 první místo za návrh Pulihrášek v soutěži “Objekt ze skla pro Brno”, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
2011 první místo za návrh Ekoaza v soutěži “Města bez smogu”, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
VE SBÍRKÁCH: “Artbanka”, museum of young art
VEŘEJNÉ INSTALACE: září 2015 “Fiat lux” expozice kraje Vysočina na světové výstavě EXPO, Milán, Itálie
2013 – 2020 “Pulihrášek” jarní až podzimní exteriérová instalace na Mendlově náměstí, Brno
2006 – 2007 “Diváci”, instalace v divadle Husa na provázku, Brno
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY: 2018 “Digital Exchange 3”, výstava projektu AS1 FaVU VUT Brno a SVA New York, Galerie FaVU, Brno
2018 “Analog versus Digital”, výstava Ateliéru sochařství 1 FaVU, VUT Brno, Galerie města Trutnova, Trutnov
2016 “Bienále zpřítomnění IX”, výstava ateliéru Sochařství 1 FaVU, VUT Brno, klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice
2015 “AS1”, výstava ateliéru Sochařství 1 FaVU, VUT Brno, Galerie Statua, Bratislava
2012 “Houby v Brně”, divadlo Reduta, Brno
2010 “Cloud 9 conterporary art”, výstava pořádaná Artpro gallery, hotel Hilton, Praha
2010 “AS1”, výstava ateliéru Sochařství 1 FaVU, VUT Brno, DOX Centrum současného umění, Praha
2009 Výstava ateliéru figurativního sochařství FaVU, VUT Brno, divadlo Reduta, Brno
2008 Designblok, prezentace v rámci designerského projektu Goodfood, Praha
2008 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha
2008 “Diplomanti”, výstava diplomantů FaVU, Galerie Ars, Brno
2008 “Studenti FaVU Brno – Sochařský ateliér Michala Gabriela”, Galerie Ars, Brno
2008 “V Praze je blaze”, výstava k příležitosti 15 let FaVU, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha
2007 “Figurama”, putovní výstava prací studentů našich i zahraničních vysokých uměleckých škol
2005 “Figurama”, putovní výstava prací studentů našich i zahraničních vysokých uměleckých škol
2005 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Louvre, Praha
2005 “Úhly pohledu”, výstava fotografií posluchačů kabinetu fotografie FaVU, Lékařská fakulta, Brno
2004 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha
2003 “10 let FaVU”, Dům umění města Brna
2003 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha