SEDÍCÍ
40 cm, hlína,
(Workshop - Warsztaty plastyczne, Katowice),
2000